Фонд медицини плода (Fetal Medicine Foundation, FMF) — це зареєстрована благодійна організація, створена з метою покращення здоров’я вагітних жінок та їхніх майбутніх дітей завдяки сучасним дослідженням та навчанню лікарів. Фонд (за підтримки міжнародної експертної спільноти) представив освітню програму як для медичних працівників, так і для батьків. Від Fetal Medicine Foundation можна отримати сертифікати, які підтверджують компетентність в області медицини плода. Усі спеціалісти ультразвукової діагностики «Центру здоров’я родини» мають відповідні сертифікати, які підтверджують їхній високий рівень та відповідність вимогам FMF.

Механізм отримання сертифікату FMF

Організація Fetal Medicine Foundation за останні двадцять років здійснила підтримку досліджень та навчання з використанням грантів на суму, яка перевищує 23 млн фунтів стерлінгів. Серед них — рання діагностика аномалій плода, скринінг хромосомних дефектів, розробка безпечних методів пренатальної діагностики, проблеми багатоплідної вагітності, прогнозування та профілактика прееклампсії, передчасних пологів, мертвонародження тощо.

Ультразвукова діагностика на сьогодні є найбільш точним, безпечним та поширеним методом неінвазивної пренатальної діагностики. Фондом медицини плода розроблено чіткі рекомендації для спеціалістів, які проводять УЗД плода. Для отримання сертифікату FMF необхідно:

  • скласти теоретичний екзамен, який охоплює широкий спектр проблем УЗД плода, включно з останніми досягненнями та світовими стандартами. Варто відзначити, що для отримання позитивного результату необхідно продемонструвати великий обсяг теоретичних знань у сфері медицини плода, зокрема досконалого розуміння особливостей внутрішньоутробного розвитку плода;
  • після вдалого складання теоретичного іспиту необхідно підтвердити практичними діями та продемонструвати високий рівень опанування технічних можливостей сучасних сканерів УЗД. Підтвердити кваліфікацію можна, надавши результати роботи (фото та відео реальних УЗД). Відповідність практичної роботи оцінюється експертами Фонду у центральному офісі.

У разі успішного складання теорії та практичної частини лікар УЗД отримує персоніфікований сертифікат FMF ID. Дійсність сертифікату Fetal Medicine Foundation необхідно підтверджувати щорічно шляхом проходження переатестації та регулярного надання фото з результатами УЗД. У разі відсутності звітності – сертифікат анулюється. Отримання сертифікату ФМФ можливе для всіх, хто здійснює ультразвукові дослідження. Окрім лікарів УЗД, це можуть бути акушери, рентгенологи та інші спеціалісти.

Про що свідчить Сертифікат від Фонду медицини плода?

Отримані та регулярно підтверджувані лікарями УЗД «Центру здоров’я родини» сертифікати Фонду медицини плода свідчать про:

  • прагнення лікарів УЗД до самоосвіти, удосконалення кваліфікаційних навичок, бажання надавати послуги на високому рівні;
  • застосовувати у роботі найбільш точні, прогресивні та безпечні методи пренатальної діагностики, які б дозволяли отримувати інформацію про стан та особливості розвитку плода;
  • застосовувати рекомендації, методики та програмне забезпечення FMF, яке дозволяє максимально точно виявляти грубі патологічні зміни у розвитку плода, хромосомні аномалії, розраховувати та попереджувати ризики ускладнень тощо.

Лікарі УЗД «Центру здоров’я родини», які отримали сертифікати Fetal Medicine Foundation, можуть виконувати високоякісну кваліфіковану діагностику на апаратах експертного класу. Методи та методики діагностики, які використовуються при цьому, відповідають міжнародним світовим стандартам.

Один із пріоритетних напрямків роботи «Центру здоров’я родини», окрім надання високоякісних послуг, — інвестиції у підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів та оновлення матеріальної бази закладу. Тому, стаючи нашим пацієнтом, ви можете розраховувати на професійне ведення вагітності, точну діагностику та отримання інших послуг на високому рівні.