Лотоцька–Волкова Людмила Іванівна

Лотоцька–Волкова Людмила Іванівна

Лікар ультразвукової діагностики вищої категорії, експерт з вродженої та спадкової патології у плодів

Освіта:

  • 1980 – 1986 роки – навчання у Львівському державному медичному інституті.
  • 1986 – 1987 роки  – проходила інтернатуру на базі І – ої міської лікарні.
  • 1988 рік – стажування по ультразвуковій діагностиці в акушерстві та гінекології на базі Львівського науково – дослідного інституту спадкової патології.
  • З січня 1989 року працює в ДУ «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України» на посаді лікаря ультразвукової діагностики по даний час.
  • У 1990 році стажування по ультразвуковій діагностиці в акушерстві та гінекології у Всесоюзному науково – дослідному центрі по охороні здоров’я матері і дитини, м. Москва.
  • Загальний стаж роботи 32 роки, з них 29 років лікарем ультразвукової діагностики.
  • З 2000 року та по даний час працює за сумісництвом асистентом кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького, підготувала сотні лікарів ультразвукової діагностики.
  • У 2007 створила і очолила «Центр здоров’я родини Людмили Лотоцької – Волкової».
  • У 2010 році– пройшла міжнародну сертифікацію FMF у галузі фетальної медицини і отримала програму розрахунку ризику хромосомної патології плода у першому триместрі «ASTRAIA» , отримала  сертифікат  Fetal Medicine Foundation і щороку проходить аудит і підтверджує його.

Постійно вивчає сучасні методики діагностики природжених вад розвитку та спадкових хворіб, вдосконалює практичний досвід та розширює теоретичні знання. Приймає активну участь у виконанні науково – дослідних робіт, є автором багатьох журнальних статей і тез.

Лотоцька – Волкова Людмила Іванівна постійно приймає активну участь у засіданнях товариств сонографістів, лікарів – генетиків та акушерів – гінекологів, неодноразово виступала на наукових конференціях, з’їздах генетиків,  у тому числі з міжнародною участю.

Є дісним членом Асоціації лікарів променевої діагностики, Українського Товариства Перинатальної Медицини, член Доплерівського клубу.